Svet-Stranek.cz
Osobní stránka

REFERENCE:Osobní stránka na adrese: vlasak.stranky1.cz

REFERENCE

 Soudním znalcem jsem byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem v roce 1976. V roce 1994  jsem rozšířil činnost tržní oceňování-odhady obvyklých cen pro bankovní účely.
  Provádím  i  ocenění nepeněžitých vkladů do společnosti na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad.L..
  Příklady:
 

                   Vklad areálu Koupaliště Kadaň 2015


  Při odhadech obvyklých cen vycházím z vlastní databáze vytvořené při oceňování pro bankovní účely a dědická řízení, ve spolupráci s kanceláří REALITYVLASÁK 
  Odhady předávám  dle požadavku objednatele  v písemné i elektronické podobě- RTF

  Pro oceňování nemovitého majetku mám vydáno oprávnění dle Výpisu z Živnostenského rejstříku č.j.ŽÚ/4654/08/R-Ma ze dne 11.12.2000 a v květnu 2002 jsem získal certifikát dle EN 45013 č.01/2001/D/CZ/A

 


návštěvníků stránky
celkem42 351
tento týden163
dnes9