Svet-Stranek.cz
Osobní stránka

LEGISLATIVA:Osobní stránka na adrese:

LEGISLATIVA

Od 1.1.2014 vstoupil v platnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Doporučuji tento článek:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Slova NEMOVITOST, NEMOVITOSTI jsou tímto zákonem nahrazena slovy  NEMOVITÁ VĚC, NEMOVITÉ VĚCI!

Definice na wikipedia:

Nemovitá věc je věc v právním smyslu, jejíž podstata vychází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“). Někdy bývají nemovité věci nazývány realitami, což pochází z anglického jazyka, kde je ve Spojených státech tento pojem označován jako real estate, ve Velké Británii především pak jako real property.

Občanský zákoník z roku 1964 používal pojmu nemovitost a ve svém § 119 ji definoval jako pozemek nebo stavbu, spojenou se zemí pevným základem (důmchatagaráž apod.). Ostatní věci byly movité. Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit(ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep). Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

návštěvníků stránky
celkem46 084
tento týden36
dnes1